Elektroninės parduotuvės “SodoFeja.lt” pirkimo-pardavimo sąlygos: 

Elektroninės parduotuvės “SodoFeja.lt” pirkimo-pardavimo sąlygos: 

1. Sąvokos 1.1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės), yra teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu ir pardavimu www.sodofeja.lt interneto parduotuvėje susijusios nuostatos. 1.2. Pardavėjas ir interneto svetainės www.sodofeja.lt valdytojas (toliau – Pardavėjas) yra Uab Sodo fėja. Įmonės kodas 303108849, adresas korespondencijai Verkių g. 47-24, 90128 Vilnius, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas – sodofeja@gmail.com. 1.3. Pirkėjas (toliau – Pirkėjas) yra veiksnus fizinis ar juridinis asmuo, įsigijęs prekių interneto parduotuvėje www.sodofeja.lt. 1.4. Pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) tai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių Sutartis, kurią sudaro Pirkėjo patvirtinta prekių užsakymo paraiška ir Taisyklės. 

2. Pagrindinės nuostatos 2.1. Ši prekių pirkimo – pardavimo sutartis (toliau „Sutartis“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Sutartimi bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Aš susipažinau ir sutinku su paslaugų teikimo sąlygomis“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nurodomos šalių teisės bei pareigos, pristatymo sąlygos, atsakomybė ir kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje “sodofeja.lt” susijusios nuostatos. 2.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Sutartį, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie pakeitimus, Pirkėjas bus informuojamas elektroniniu paštu. 2.3. Internetinė parduotuvė „sodofeja.lt“ prekiauja tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir TIK VILNIAUS MIESTE. 

3. Informacijos apsikeitimas 3.1. Pardavėjas visus pranešimus apie įsigytas prekes siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už tai, jei pirkėjas nurodo savo elektroninį paštą klaidingai. 3.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis (el.paštu, telefonu). 

4. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas 4.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę(-es), paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“. 4.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra saugoma el. parduotuvės „sodofeja.lt “ duomenų bazėje ar kituose įrašuose. 

5. Duomenų saugumas 5.1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių internetinėje parduotuvėje „sodofeja.lt“, turi užsiregistruoti šioje internetinėje svetainėje, įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį. Pirkėjas patvirtindamas šią sutartį sutinka, jog jo nurodytu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu bus siunčiama informacija būtina prekių užsakymui įvykdyti. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka. 

6. Prekių grąžinimas 6.1. Prekės pirktos “ sodofeja.lt” elektroninėje parduotuvėje dėl savo savybių gali būti grąžinamos tik atsiėmimo metu, visas prekes pristatys mūsų įmonės darbuotojas. Pirkėjas pristatymo metu turi apžiūrėti ir įvertinti Prekę. Jei Pirkejas Prekę priima, jos grąžinti nebegalima, nes netinkamai prižiūrima ar sandėliuojama Prekė gali būti sugadinta per trumpesnį nei 24h laikotarpį. 6.2. Už pristatymą sumokėta suma nėra grąžinama. 6.3. Už grąžintą prekę pinigai pervedami per 5 d.d. į Pirkėjo sąskaitą iš kurios buvo atliktas mokėjimas 

7. Pirkėjo įsipareigojimai 7.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šios sutarties nustatyta tvarka. 7.2. Pirkėjas įsipareigoja neperleisti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų prie elektroninės parduotuvės “sodofeja.lt”. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant kreiptis į Pardavėją. 7.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo pateikti asmeniniai duomenys – telefono numeris, gyvenamoji vieta, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti el.parduotuvės registracijoje, arba pranešti „sodofeja.lt“ administracijai, kontaktais nurodytas šioje el. parduotuvėje. 7.4. Pirkėjas, naudodamasis „sodofeja.lt“ internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šios Sutarties bei kitų sąlygų, nurodytų internetinėje parduotuvėje. 

8. Pardavėjo teisės 8.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją. 8.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui. 8.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Sutartyje numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per ilgiau 3 (tris) dienas. 

9. Pardavėjo įsipareigojimai 9.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės „sodofeja.lt“ teikiamomis paslaugomis. 9.2. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims Pirkėjo asmeninės informacijos, nurodytos internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus. 

10. Apmokėjimo už prekes būdai, taisyklės ir terminai 10.1. Prekių kainos „sodofeja.lt“ internetinėje parduotuvėje ir užsakymo formoje nurodomos eurais be jokių paslėptų mokesčių. Pristatymo mokesčiai (jei yra taikomi) nurodomi atskirai užsakymo blanke. 10.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš būdų, kuriuos nurodo Pardavėjas. 10.2.1 Apmokėjus Paysera.lt sistemos pagalba ir pasirinkus šį apmokėjimo būdą Jūs galėsite atsiskaityti už Prekes. 

11. Prekių pristatymo laikas yra kiekvieną savaitės trečiadienį. 11.1. Pirkėjas, įsipareigoja nurodyti tikslų savo adresą ir telefono numerį. 11.2. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu arba susitarus atsiimti su www.sodofeja.lt valdytoju Uab Sodo fėja pardavimo aikštelėje Priegliaus g. 1. 11.3. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. 

12. Prekių kokybės garantija 12.1. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių. 12.2. Pardavėjas garantuoja, kad jo parduodamos prekės yra kokybiškos ir įsigytos legaliais būdais iš patikimų tiekėjų. 

13. Baigiamosios nuostatos 13.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais. 13.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė. 13.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Pirkinių krepšelis